ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Διοργανωτές του Συνεδρίου ESPRit 2019

Ερευνητική Μονάδα Τεκμηρίωσης και Μελέτης της Ιστορίας του Ελληνικού Τύπου (ETMIET)/Κέντρου Έρευνας Νεότερης Ιστορίας (KENI), Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Γιούλα ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΥ, Δρ, ιστορικός, ιδρύτρια και συν-διευθύντρια του ΕΤΜΙΕΤ/ΚΕΝΙ, & ΣΕΠ, ΠΜΣ Δημόσια Ιστορία, ΕΑΠ

Aled JONES, Καθηγητής, ιστορικός, πρώην διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ουαλίας, αναπληρωτής διευθυντής του ΕΤΜΙΕΤ/ΚΕΝΙ

Ένωση Συντακτών Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ)

 Θέμης ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ, Πρόεδρος

Θανάσης ΑΛΑΤΑΣ, Γενικός Γραμματέας

Please continue to consult this website between now and September for further information and updates regarding the ESPRit 2019 conference 11-13 September,
including information about the programmes of the postgraduate Workshop on 11 September, and the main conference on 12-13 September.

Slider
Slider