ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Aled JONES, Καθηγητής, ιστορικός, αναπληρωτής διευθυντής του ΕΤΜΙΕΤ/ΚΕΝΙ, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Θανάσης ΑΛΑΤΑΣ, Γενικός Γραμματέας, ΕΣΠΗΤ

Γιάνης ΓΙΑΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής, συν-διευθυντής ΕΤΜΙΕΤ/ΚΕΝΙ, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Γιούλα ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΥ, ιδρύτρια και συν-διευθύντρια ΕΤΜΙΕΤ/ΚΕΝΙ, Πάντειο Πανεπιστήμιο, & ΣΕΠ, ΠΜΣ Δημόσια Ιστορία, Ε.Α.Π.

Όλγα ΜΠΑΤΗ, ΕΣΠΗΤ

Θέμης ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ, Πρόεδρος, ΕΣΠΗΤ

Νέλλυ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΣΠΗΤ

Κώστας ΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΕΣΠΗΤ

Please continue to consult this website between now and September for further information and updates regarding the ESPRit 2019 conference 11-13 September,
including information about the programmes of the postgraduate Workshop on 11 September, and the main conference on 12-13 September.

Slider
Slider