ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

8ο Ετήσιο Συνέδριο της ESPRit 2019

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ΚΠΙΣΝ

11-13 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιστημονική Οργάνωση για την Έρευνα του Περιοδικού Τύπου (ESPRit) διοργανώνει στην Αθήνα το 8ο ετήσιο συνέδριό της με θέμα τον οπτικό πολιτισμό στον περιοδικό τύπο. Θεματικός στόχος του συνεδρίου είναι να εξεταστούν υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια και μέσα σε ένα συγκριτικό πλαίσιο, θέματα που αφορούν οπτικές/απεικονιστικές πλευρές του περιοδικού τύπου, όπως η τυπογραφική εμφάνιση, τα εξώφυλλα, το σχήμα, η εικονογράφηση. Θα εξεταστούν επίσης πλευρές της οπτικής κουλτούρας στην έντυπη σελίδα, όπως η φωτογραφία, το φωτορεπορτάζ, οι εικονογραφημένες ταξιδιωτικές περιγραφές και οι εικονογραφημένες  εθνογραφικές μελέτες,  καθώς και ζητήματα όπως οι διαφημίσεις, η ένδυση και η μόδα. Επίσης θέματα που αφορούν την κοινωνική απήχηση της εικόνας, την εικόνα της γυναίκας στον περιοδικό τύπο, το δημοσιογραφικό και τεχνικό δυναμικό του περιοδικού τύπου. Θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που θα απασχολήσουν το συνέδριο είναι η ανάπτυξη και η χρήση των νέων τυπογραφικών τεχνικών για την αναπαραγωγή της εικόνας, η αντιπαράθεση ή η αλληλεπίδραση εικόνας και κειμένου στο επίπεδο της σελίδας ή του εξωφύλλου, του τεύχους ή της σειράς, η εξέλιξη των οπτικών σχημάτων (tropes/memes) (για παράδειγμα στη διαφήμιση), η καινοτομία στον σχεδιασμό, η ανάδυση νέων αγορών και η μελέτη του αναγνωστικού κοινού ως προς την υποδοχή της εκάστοτε οπτικής κουλτούρας καθώς και η σύνδεσή του με αυτή, οι τυπικοί (νομικοί) ή άτυποι (εκδοτικοί) κανόνες που διέπουν την έντυπη εικόνα, η επιρροή της εικονογράφησης του περιοδικού τύπου στην τέχνη και τη φωτογραφία γενικά και, ειδικότερα, στη χρήση της εικόνας στον ημερήσιο τύπο, η εικόνα στην ψηφιακή τεχνολογία και ο ηλεκτρονικός περιοδικός τύπος, κ.λ.π.

Το συνέδριο επιδιώκει να συμβάλλει στην ανάδειξη νέων γνώσεων και να διευρύνει την έρευνα πάνω στον ελληνικό περιοδικό τύπο. Η θεματική επιλογή του συνεδρίου βασίστηκε σε ερευνητικό πρόγραμμα της Ερευνητικής Μονάδας για την Τεκμηρίωση και Μελέτης της Ιστορίας του Ελληνικού Τύπου (ΕΤΜΙΕΤ)/Κέντρο Έρευνας Σύγχρονης Ιστορίας (ΚΕΝΙ) του Πάντειου Πανεπιστημίου. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η συγκρότηση ιστορικού αρχείου του περιοδικού τύπου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Ένωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ) και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Άλλες θεματικές προσεγγίσεις του συνεδρίου περισσότερο προσανατολισμένες στην εμπειρία Ελλήνων και Ελληνίδων δημοσιογράφων του περιοδικού τύπου μπορούν να περιλαμβάνουν α) τις ομοιότητες και διαφορές της μεταξύ των χρήσεων της εικονογράφησης στον περιοδικό τύπο της Μητρόπολης σε σύγκριση με αυτή της διασποράς, β) την εξέταση της μεθοδολογίας και της πολιτικής οικονομίας στην υλοποίηση τέτοιων ερευνών στις σημερινές συνθήκες λιτότητας που έχουν επιβληθεί διεθνώς στον χώρο των κοινωνικών επιστημών.

Στα θέματα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 • αντιπαραβολή ή αλληλεπίδραση εικόνας και κειμένου σε επίπεδο σελίδας ή εξωφύλλου, τεύχους ή σειράς. 
 • παρουσία του περιοδικού τύπου (παραγωγή, εκτύπωση, εμπορική κυκλοφορία) εντός της οπτικής κουλτούρας γενικότερα
 • κοινωνική διάσταση της εικόνας, π.χ.  η εικόνα της γυναίκας στον περιοδικό τύπο
 • δημοσιογραφικό και τεχνικό δυναμικό του περιοδικού τύπου
 • η ανάδυση νέων αγορών και η μελέτη του αναγνωστικού κοινού ως προς την υποδοχή της εκάστοτε οπτικής κουλτούρας
 • ανάπτυξη και χρήση των νέων τυπογραφικών τεχνικών για την αναπαραγωγή της εικόνας
 • η εικόνα στην ψηφιακή τεχνολογία και ο ηλεκτρονικός περιοδικός τύπος

Καθώς και θέματα όπως:

 • εικονογράφηση
 • σκίτσα / γελοιογραφίες
 • φωτορεπορτάζ
 • τίτλοι και γραμματοσειρές
 • σχήμα εντύπου (formats)
 • διαφημίσεις
 • ένδυση, μόδα

Άλλες πτυχές της έντυπης σελίδας:

 • εικονογραφημένες ταξιδιωτικές αφηγήσεις
 • εικονογραφημένες εθνογραφικές μελέτες
 • προώθηση εικόνων συγκεκριμένων αντιλήψεων, π.χ. στη διαφήμιση
 • και άλλα συναφή θέματα

Στο πλαίσιο του συνεδρίου διοργανώνεται Μεταπτυχιακό Εργαστήριο για τη μελέτη του περιοδικού τύπου. Το Εργαστήριο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες. Οι συνεδρίες του θα ασχοληθούν με: (1) την ανάπτυξη ή την εφαρμογή καινοτόμων ερευνητικών μεθοδολογιών, (2) τα οφέλη της εφαρμογής ψηφιακών ανθρωπιστικών μεθόδων στην περιοδική δημοσιογραφία, (3) παραδείγματα πρόσφατης έρευνας πάνω στην οπτική κουλτούρα του περιοδικού τύπου, (4) ανακοινώσεις που εξερευνούν τις πολλαπλές έννοιες του «λαϊκού» σε σχέση με τον περιοδικό τύπο, και (5) περιοδικός τύπος και φύλο. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την εργασία τους και να επωφεληθούν από την εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων πάνω στην παρουσίαση που θα κάνουν στο πλαίσιο της συνάντησης. Συντονιστές του εργαστηρίου θα είναι Έλληνες και ξένοι πανεπιστημιακοί και εξειδικευμένοι μελετητές του περιοδικού τύπου.

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα ολοκληρωθούν με συζήτηση εστιασμένη στην τρέχουσα κατάσταση των σπουδών του περιοδικού τύπου στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ομιλητές θα επιχειρήσουν να παρουσιάσουν τις κυριότερες επιδιώξεις της σημερινής έρευνας στο πεδίο των σπουδών του περιοδικού τύπου εν γένει, καθώς και να εξετάσουν τυχόν εμπόδια στην περαιτέρω ανάπτυξή της, παραδείγματος χάριν αρχειακές ελλείψεις, άλλες προτεραιότητες της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, καθώς και την ανάγκη να υπάρξουν νέες μορφές και νέοι τρόποι διεπιστημονικής προσέγγισης της έρευνας για τον περιοδικό τύπο και των περιοδικών σπουδών.

Το συνέδριο θα πλαισιωθεί από πολύμορφες εκθέσεις ανοικτής πρόσβασης για το ευρύτερο κοινό με συναφές προς τα θέματά του περιεχόμενο,.

Οι γλώσσες εργασίας του συνεδρίου είναι τα αγγλικά και τα ελληνικά.

Please continue to consult this website between now and September for further information and updates regarding the ESPRit 2019 conference 11-13 September,
including information about the programmes of the postgraduate Workshop on 11 September, and the main conference on 12-13 September.

Slider
Slider