Παρουσίαση της ESPRit

H Ευρωπαϊκή Επιστημονική Οργάνωση για την Έρευνα του Περιοδικού Τύπου (ESPRit), ιδρύθηκε το 2009 από ομάδα ερευνητών του περιοδικού τύπου από την Αυστρία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τη Σουηδία και τις ΗΠΑ.  Σκοπός της Οργάνωσης είναι να ενώσει το ερευνητικό δυναμικό μελετητών από διάφορους ακαδημαϊκούς κλάδους που προσεγγίζουν τον περιοδικό τύπο μέσα από ευρέα επιστημονικά πεδία.

Για τους ερευνητές στην Ευρώπη, ο περιοδικός τύπος της χώρας τους καθώς και των άλλων χωρών συνολικά, αποτελεί πολύτιμο υλικό για την κατανόηση πρακτικών που αφορούν τους τρόπους πρόσληψης λογοτεχνικών έργων, τον καταμερισμό της αγοράς, τη μετάβαση από την ανάγνωση των εφημερίδων σε δημόσιους χώρους στην ιδιωτική ανάγνωση, έμφυλα θέματα καθώς και την ανάπτυξη των λογοτεχνιών κατασκευής εθνικής ταυτότητας.

Αν και πολλοί εξ αυτών μελετούν παρόμοια θέματα ωστόσο αυτό γίνεται μεμονωμένα χωρίς διάθεση συνδυαστικής προοπτικής. Στόχος της ESPRit είναι να παράσχει τους ερευνητές του περιοδικού τύπου ένα βήμα διαλόγου μέσω της ιστοσελίδας της,   της ηλεκτρονικής λίστας αλληλογραφίας της (listserv), της οργάνωσης συνεδρίων και της ηλεκτρονικής περιοδικού της.  

Μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης, η ESPRit  εστιάζει το ενδιαφέρον της στον αγγλόφωνο και μη αγγλόφωνο περιοδικό τύπο.  Διατρέχει συγκεκριμένες ερευνητικές θεματικές με έμφαση στην έρευνα του ευρωπαϊκού περιοδικού τύπου. Η ESPRit έχει ευρεία διεθνή συνεργασία με Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά ερευνητικά κέντρα όπως: την Society for the History of Authorship, Reading and Publishing, την Research Society for American Periodicals, την Research Society for Victorian Periodicals, την Arts and Humanities Alliance, την TIGRE (Texte et Image, Groupe de Recherche à l’Ecole), και το Projectgroep Tijdschriftstudies (Huizinga Instituut, Ολλανδία).

Η ESPRit σήμερα αριθμεί περίπου 400 μέλη τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω της δικτυακής ιστοσελίδας της, συνδετικός κρίκος που παρακολουθεί την τρέχουσα έρευνα και λειτουργεί ως ένα μέσο για ανταλλαγή ερευνητικών πορισμάτων και άλλου σχετικού υλικού.  Η ESPRit διοργανώνει ετησίως διεθνή επιστημονικά συνέδρια με θεματικό προσανατολισμό στο πλαίσιο της έρευνας του περιοδικού τύπου και εξερευνά τρόπους για την από κοινού δημοσίευσή τους.

Για να γίνετε μέλος στην ESPRit, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον σύνδεσμο

Please continue to consult this website between now and September for further information and updates regarding the ESPRit 2019 conference 11-13 September,
including information about the programmes of the postgraduate Workshop on 11 September, and the main conference on 12-13 September.

Slider
Slider