ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διεθνές Συνέδριο

Το 8ο ετήσιο συνέδριο της ESPRit με τίτλο Περιοδικά και Οπτικός Πολιτισμός θα πραγματοποιηθεί στις 12-13 Σεπτεμβρίου 2019

Μεταπτυχιακό Εργαστήρι Φοιτητών

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί μεταπτυχιακό εργαστήρι όπου φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την έρευνά τους που βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι σχετική με το θέμα του συνεδρίου

Έκθεση

Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν μια έκθεση σχετική με τις οπτικές απεικονίσεις του θέματος του συνεδρίου

Please continue to consult this website between now and September for further information and updates regarding the ESPRit 2019 conference 11-13 September,
including information about the programmes of the postgraduate Workshop on 11 September, and the main conference on 12-13 September.

Slider
Slider