ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του εργαστηρίου μεταπτυχιακών φοιτητών ακολουθώντας τον σύνδεσμο

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τους συμμετέχοντες και τους συντονιστές εργαστηρίου μεταπτυχιακών φοιτητών ακολουθώντας τον σύνδεσμο

Please continue to consult this website between now and September for further information and updates regarding the ESPRit 2019 conference 11-13 September,
including information about the programmes of the postgraduate Workshop on 11 September, and the main conference on 12-13 September.

Slider
Slider