ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την Αθήνα, ξενοδοχεία, εκδρομές, μέσα μαζικής μεταφοράς, κ.λπ.

Please continue to consult this website between now and September for further information and updates regarding the ESPRit 2019 conference 11-13 September,
including information about the programmes of the postgraduate Workshop on 11 September, and the main conference on 12-13 September.

Slider
Slider