ΕΓΓΡΑΦΗ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όλοι οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο και το Μεταπτυχιακό Εργαστήριο, ομιλητές και μη ομιλητές, θα πρέπει να εγγραφούν αναφέροντας το όνομα, τον τίτλο, την επαγγελματική τους ιδιότητα και στοιχεία επικοινωνίας.

Οι μεταπτυχιακοί ομιλητές που παίρνουν μέρος στο Μεταπτυχιακό Εργαστήριο δεν πληρώνουν εγγραφή.

Αυτοί που επιθυμούν να αποκτήσουν το υλικό του συνεδρίου (φάκελο, άλλο ενημερωτικό υλικό), να συμμετάσχουν στα γεύματα, και να τους παρασχεθούν ακουστικά για τη διερμηνεία θα χρεωθούν:

60 ευρώ για 3 ημέρες
40 ευρώ για 2 ημέρες
20 ευρώ για 1 ημέρα
Το κοινωνικό δείπνο είναι 35 ευρώ για όλους.

Η εγγραφή πρέπει να επικυρωθεί ΠΡΙΝ τις 22 Ιουλίου, στον ακόλουθο ιστότοπο:
https://esprit2019athens.com/eggrafes

Οικονομική συμμετοχή των Ομιλητών στο 8ο Συνέδριο της ESPRit19:

Ακαδημαϊκοί και έμμισθοι ερευνητές, 3 ημέρες :  90 €
Ακαδημαϊκοί και έμμισθοι ερευνητές, 2 ημέρες : 80 €
Ακαδημαϊκοί και έμμισθοι ερευνητές, 1 ημέρα : 55 €
Υποψήφιοι διδάκτορες και μη έμμισθοι ερευνητές 3 ημέρες : 55 €
Υποψήφιοι διδάκτορες και μη έμμισθοι ερευνητές 2 ημέρες : 40 €
Υποψήφιοι διδάκτορες και μη έμμισθοι ερευνητές 1 ημέρα : 20 €

Η παρακολούθηση του Συνεδρίου και του Μεταπτυχιακού Εργαστηρίου είναι ελεύθερη.

Θα υπάρχει δωρεάν καφές για όλους.

Please continue to consult this website between now and September for further information and updates regarding the ESPRit 2019 conference 11-13 September,
including information about the programmes of the postgraduate Workshop on 11 September, and the main conference on 12-13 September.

Slider
Slider