ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες, ομιλητές και μη ομιλητές που έχουν πληρώσει τη συμμετοχή τους σε υπηρεσίες του συνεδρίου (φάκελος συνεδρίου, γεύματα, ακουστικά κ.λπ.) να συμπληρώσουν το παρακάτω ερωτηματολόγιο.

Όλοι όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο θα πρέπει να συμπληρώσουν μόνο τις τέσσερεις πρώτες ερωτήσεις (όνομα, επαγγελματική ιδιότητα και στοιχεία επικοινωνίας, παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Εργαστηρίου)

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο το οποίο θα μας βοηθήσει για την όσο το δυνατόν καλύτερη διοργάνωση του συνεδρίου.

Σας ευχαριστούμε θερμά!

Ερωτηματολόγιο

Please continue to consult this website between now and September for further information and updates regarding the ESPRit 2019 conference 11-13 September,
including information about the programmes of the postgraduate Workshop on 11 September, and the main conference on 12-13 September.

Slider
Slider